Help us to reach out For those who need us

Fundraising Event - Radio non-stop

January 01, 2020

Hom Association - Melabes newspaper

January 01, 2020

1 / 1

Please reload

דרושים תורמים בהוראת קבע להמשך הפעילות הרציפה
בעלי רכבים לחלוקת סלי מזון בתאריך 26,9.19  משעה 16:00 לבתי נזקקים. 

 לתיאום תרומות, התנדבות, אריזה וחלוקה נא ליצור קשר עם מנהל הפרוייקט משה מדעי 054-4710701 או 8635*

האתר עוצב ונבנה ע"י