top of page
BIT_LOGO_edited.png

8635* 

  • Youtube
  • Facebook
1200px-Flag_of_the_United_States.svg.png
hom logo.png

פרטי עזרה תמיכה מעמותת חום.


למבקשים להירשם לתמיכה סלי מזון נזקקים, נא לשלוח את המסמכים הבאים.

1 מכתב בקשה, מה הסיבה שבגינה אתם מבקשים סיוע ופירוט קצר על מצבכם ומסמכים רפואיים אם יש.

 

2 מכתב מעובדת סוציאלית אם יש.

 

3 תדפיסי שני בנקים לפחות משלושה חודשים אחרונים מכל הבנקים שיש לכם.

 

4 מסמך יתרות בנק משני בנקים לבדיקת חסכונות. 

 

5 צילום תעודת זהות וספח גם של הילדים. 

 

6 זיכרו היטב, בשליחת המסמכים אתם מאשרים לנו לבדוק את מהימנות בקשתכם בכל האמצעים החוקיים שיראו לבודקים מטעמנו, כי אנחנו חייבים להיות הוגנים מול התורמים שסומכים עלינו.

 

7 תלושי שכר של ההורים.
 

8 מסמכים רפואיים אם חלילה יש.
 

נציין שהכל בכפוף לוועדה שמחליטה.

את הכל יש לשלוח למייל hom200@gmail.com

למי שאין מייל נא לשלוח לכבוד עמותת חום לתד 2581 פתח תקוה.

 

בברכה 
עמותת חום

ליצירת קשר חייגו 8635* או 03-9228551

bottom of page