עמותת חום ע.ר. מס'  58-042-160-0

8635* | 03-9228551 |

 {501c3} התרומה מוכרת לזיכוי במס בישראל (סעיף 46) ובארה"ב

  • YouTube
  • Facebook
1200px-Flag_of_the_United_States.svg.png
640px-Flag_of_Israel.svg.png
לוגו חום  17 באיכות גבוהה.png

עזרו לנו להושיט יד לאלה שזקוקים לנו